Ochrona osób i zabezpieczenie mienia

Ochrona mienia to wszelkie działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych    na teren chroniony.

W ofercie poniżej znajdą Państwo możliwość skorzystania z:

- bezpośredniej ochrony fizycznej – stałej lub doraźnej klienta narażonego na wszelkie niebezpieczeństo ze strony osób trzecich

- monitoringu on-line

- zabezpieczenia technicznego

- wsparcia ze strony specjalistów ds zabezpieczeń 

Zapraszamy do kontaktu.