Telefony

 

Bezpieczne telefony, które nie mają Internetu ani funkcji lokalizacji to niezbędny zakup dla aktywnych osób. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, które posiadają takie telefony rozmowy nie mogą być rejestrowane. Telefon taki pracują w trybie czuwania i rozmowy, a także można również używać je łącząc z własnym telefonem, co zabezpiecza nasze rozmowy biznesowe czy prywatne sytuacje.